Komunikacja & PR

Tworzenie kompleksowych strategii PR

Public Relations to zarządzanie relacjami firmy z otoczeniem. PR jest tym, co inni mówią o organizacji, w przeciwieństwie do reklamy, która jest tym, co firma sama mówi o sobie. W gospodarce XXI wieku najcenniejsza jest informacja, a skutecznie działać na rynku mogą tylko firmy sprawnie zarządzające komunikacją. A do tego potrzebna jest dobrze zaplanowana strategia spójna z misją i wizją firmy.

Analiza sytuacji wyjściowej

„Gdzie obecne jest nasza firma?”- odpowiedź na to pytanie jest pierwszym fundamentalnym krokiem do opracowywania strategii. Dzięki uważnemu zbadaniu rynku, firmy i jej produktów uzyskujemy informacje, które umożliwiają nam bieżącą ocenę przedsiębiorstwa oraz zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań.

Monitoring mediów

Dobra strategia public relations zakłada wzięcie mediów pod lupę. Monitorujemy wszystkie media od internetowych, po prasę radio i telewizję. Na prośbę klienta penetrujemy media społecznościowe oraz fora internetowe. Aktywny i ciągły monitoring pozwala na obiektywną ocenę pozycji firmy w mediach, a także umożliwia szybkie reagowanie w trudnych sytuacjach.

Identyfikacja zagrożeń

Kluczem do efektywnego zarządzania komunikacją jest nie tylko umiejętne reagowanie na kryzys, ale przede wszystkim przewidywanie niebezpieczeństw Przeprowadzając szczegółową analizę sytuacji firmy rozpoznajemy i wskazujemy potencjalne zagrożenia komunikacyjne. Przeciwdziałamy kryzysom przygotowując odpowiedni plan działań.

Określanie grup docelowych komunikacji

Grupy docelowe, to po przeprowadzeniu analizy sytuacji, jeden z kluczowych elementów planowania i strategii. Określamy grupy odbiorców staramy się zrozumieć podstawy ich działania, dzięki temu skuteczne docieramy z komunikatem.

Wyznaczanie celów, głównych przesłań i kierunków

To punkt wyjściowy strategii. Określenie celów to odpowiedź na pytania, jakie problemy mają rozwiązać działania PR i co chcemy dzięki nim osiągnąć. Precyzyjnie postawione cele umożliwiają dobranie właściwych narzędzi i zaprojektowanie odpowiednich działań.

Dobór narzędzi

Narzędzia PR to sposoby na osiągnięcie założonych celów. Dobra strategia PR to taka, w której są one dostosowane do grupy odbiorców i sytuacji w jakiej znajduje się firma. Dzięki odpowiedniemu doborowi narzędzi mamy szansę na zaprojektowanie działań, które przyniosą konkretne i mierzalne efekty.