Marketing Automation

Ciężar obsługi procesu sprzedażowego przesuwa się od działu sprzedaży do marketingu.  Obecnie ponad połowa konsumentów rozpoczyna swój proces zakupowy od poznania oferty online, a kontakt ze sprzedażą spadł na 4 miejsce. Internet stał się głównym źródłem informacji dla konsumentów, a marketing wsparty systemami Marketing Automation jest wstanie skutecznie się z nimi kontaktować. W ten sposób może realnie pomóc w procesie sprzedaży.

Identyfikacja i monitorowanie zachowania na stronie połączone z możliwościami CRM pozwala na wspomaganie pracy działów handlowych i prowadzenie automatycznych kampanii edukujących leady – wszystko w celu zwiększenia ilości klientów przy jednoczesnym usprawnieniu pracy i odciążeniu własnych zasobów.

Z systemów korzystają zarówno niewielkie firmy oferujące usługi regionalne, jak i odbiorcy korporacyjni obsługujący sprzedaż na rynkach międzynarodowych

Przykłady wykorzystania marketing automation w B2B

Segmentacja i Scoring:

 • Automatyczne przydzielanie kontaktów do segmentów ze względu na ich zainteresowanie.
 • Przypisywanie punktów za każdą istotną aktywność kontaktu.
 • Indywidualne przypisywanie punktów za szczególnie ważne akcje.
 • Niezależna ocena ruchu z różnych źródeł.
 • Segmentacja ze względu na czas spędzony na stronie i ilość odwiedzonych podstron.

Lead Nurturing:

 •  Programy edukujące klientów niegotowych do zakupu
 •  Automatyczna wysyłka oferty po przekroczeniu zadanego progu punktowego.
 •  Zautomatyzowanie kampanii sprzedażowych dla klientów z którymi dział handlowy prowadzi rozmowy.
 •  Banery dynamiczne – wyświetlające spersonalizowane oferty i usługi.

Wspomaganie pracy działu handlowego:

 •  Rozbudowane profile behawioralne kontaktów dostępne na indywidualnych kartach kontaktu.
 •  Monitorowanie zachowania leadów na stronach www.
 •  Integracja zdarzeń i aplikacji Facebook.
 •  Alerty z kluczowymi informacjami po stwierdzeniu zainteresowania ofertą.
 •  Alerty mailowe do pracowników działu obsługi zawierające detale kontaktów pozyskane np. z formularzy.
 •  System notatek i zadań z przypomnieniami mailowymi.
 • Programy Lead Nurturing.

Reklamy RTB i Marketing Automation:

 •  Adresowanie reklamy w zależności od etapu sprzedażowego na którym znajduje się kontakt.
 •  Emitowanie dopasowanej reklamy do konkretnego segmentu klientów.
 •  Przypomnienie / monity o zaległych płatnościach (z informacją o kwocie i numerze dokumentu).
 •  Support klienta: nieaktywny klient lub klient niewykorzystujący systemu – automatyczna reklama zachęcająca do skorzystania z suportu. Brak logowania klienta do systemu – wyświetlanie na sieci przypomnienia o tym jakie informacje czekają w systemie.

Agencja MINT PR jest partnerem SALESManago – jednej z najbardziej innowacyjnych na świecie platform do marketing automation. System dedykowany jest firmom B2B i B2C oraz sklepom internetowym. Klienci korzystający z platformy osiągają znakomite wyniki sprzedażowe poprzez wdrażanie automatycznych, personalizowanych procesów we wszystkich kanałach marketingowych.

MintPR posiada również certyfikat SALESmanago Marketing Specialist i SALESManago Certified Professional