Social Media

Social media – czy to będzie Facebook, czy LinkedIn czy wreszcie YouTube – stanowią doskonały kanał dla firmy do dystrybucji markowych treści, a te są dziś kluczem do zdobycia zainteresowania potencjalnych klientów naszymi produktami lub usługami. Media społecznościowe firmy wykorzystują do:

a) Rozmowy z odbiorcami – dzięki mediom społecznościowym zaangażujesz odbiorców do rozmowy i nawiążesz z nimi interakcje. To z kolei pomoże Ci budować świadomość marki i wzmacniać lojalność wobec niej.

b) Stoytelling – dzięki kreatywnej narracji możesz skutecznie dzielić się swoimi treściami, wywierając wpływ na odbiorców. To z kolei sprawi, że wygenerujesz popyt na swoje produkty czy usługi.