Konsulting

Nie istnieje uniwersalna strategia komunikacji, tak jak nie ma dwóch identycznych organizacji. Opracowanie świadomego planu komunikacyjnego dla przedsiębiorstwa rozpoczynamy od szczegółowych analiz otoczenia, sytuacji komunikacyjnej w firmie, identyfikacji celów komunikacyjnych. Na podstawie tych danych tworzymy zestaw narzędzi komunikacyjnych skrojonych na miarę potrzeb konkretnego klienta.

Wykorzystanie poszczególnych narzędzi skorelowane jest z planami komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji. Przygotowane przez nas strategie nie są jednak dokumentami hermetycznymi – skonstruowane są tak, aby umożliwić elastyczne reagowanie na zmieniające się otoczenie i dostosowanie komunikatów do nowych okoliczności.

Wierzymy, że tak jak komunikaty prasowe powinny być dostosowane pod względem języka do grupy docelowej, tak i strategia powinna uwzględniać specyfikę, różnorodność oraz potrzeby komunikacyjne poszczególnych grup odbiorców. Dlatego działania komunikacyjne dywersyfikujemy, opracowując konkretne rozwiązania dla konkretnego segmentu odbiorców.