Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ) to największa w Polsce branżowa organizacja pracodawców zrzeszająca agencje specjalizujące się w dostarczaniu wybranych usług HR: rekrutacji stałej do pracy w kraju i za granicą na różne szczeble organizacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu.

Członkowie SAZ posiadają ponad 300 biur, oddziałów i przedstawicielstw na terenie całego kraju i za granicą. W poprzednim roku ich Klientami było ponad 7000 przedsiębiorstw, polskich i zagranicznych.

Organizacja reprezentuje zarówno podmioty duże, ogólnokrajowe i międzynarodowe, jak i regionalne i lokalne, działające w kilku województwach lub mniejszych ośrodkach. Tak szeroki przekrój profili działalności Członków pozwala postrzegać kwestie środowiska usług HR w sposób kompleksowy.

W ramach organizacji, funkcjonują trzy sekcje: sekcja agencji opieki (SAO), pracy tymczasowej (SAPT) i rekrutacyjna. Działania poszczególnych sekcji ukierunkowane są na tworzenie przejrzystych i jednolitych zasad funkcjonowania agencji zatrudnienia na rynku pracy, integrację branży oraz edukowanie i informowanie potencjalnych partnerów, a także promowanie oferowanych usług.

Zadanie:

  • Realizacja działań z zakresu media relations.

Rozwiązanie:

Kluczem do sukcesu była dobra strategia bazująca na efektywnym wykorzystaniu narzędzi media relations i content marketing. Dzięki zintegrowanym działaniom zbudowaliśmy ekspercki wizerunek stowarzyszenia i długofalowe relacje z mediami, które procentują do dziś.

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości stowarzyszenia wśród agencji zatrudnia i pracodawców Celem operacyjnym było zapewnienie obecności w mediach zapewniających realizację wyżej wymienionych celów, jak i dotarcie do grup docelowych.

Dodatkowo, naszym zadaniem było doradztwo strategiczne w zakresie partnerstw i indywidualnej współpracy m.in. z portalami branżowymi czy instytucjami rynku pracy.

Komunikacja z mediami skupiała się na trzech podstawowych obszarach: regularna redakcja i dystrybucja informacji prasowych,  współpraca z wybranymi dziennikarzami przy materiałach na wyłączność oraz nawiązywanie współpracy partnerskiej z mediami.

Wyniki:

Działania realizowane dla SAZ pokazują, że jakościowa i indywidualna współpraca z dziennikarzami pozwala zaistnieć tematom trudnym i branżowym również w mediach ogólnopolskich. W czasie współpracy w 2016 roku ukazały się łącznie 1242 publikacje, w tym:

  • 24 publikacje w telewizji i radiu (m.in. Polskie Radio: Jedynka, Trójka, Czwórka, Polskie Radio RDC)
  • 74 publikacji w prasie ogólnopolskiej i branżowej (m.in. Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, My Company, Home&Market, Personel i Zarządzanie, Magazyn Rekruter) oraz regionalnej (m.in. Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, Gazeta Wyborcza Rzeszów, Dziennik Łódzki, Gazeta Krakowska, Dziennik Zachodni, Gazeta Wrocławska, Dziennik Bałtycki, Kurier Poranny, Gazeta Lubuska, Gazeta Współczesna, Gazeta Pomorska)
  • 1141 publikacji w Internecie, w tym materiały video z eksperckimi wypowiedziami przedstawicieli SAZ (m.in. Onet.pl, Biznes.pl, Interia.pl, Rp.pl, Wp.pl, Gazeta.pl, Gazetapraca.pl, Money.pl, Forsal.pl, Forbes.pl, Bankier.pl, Egospodarka.pl)
  • W 2016 r. odnotowaliśmy wzrost wartości publikacji o prawie 2mln i dwukrotny wzrost zasięgu medialnego w porównaniu z poprzednim rokiem.
  • Grupa odbiorców publikacji to ponad 4,2 mln czytelników prasy i 250,8 mln użytkowników internetu. Wartość reklamowa wszystkich opublikowanych materiałów to około 5,7 mln PLN.
  • Share post