ARTUR SKIBA

Magda wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem w realizację powierzonych jej zadań i elastycznością, szukając rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie zainteresowane strony. Potrafi słuchać ludzi i analizować potrzeby biznesu, a następnie korzystać z narzędzi i strategii, które pomagają rozwijać firmę. Posiada wieloletnie doświadczenie w marketingu na polskim rynku rekrutacyjnym co czyni ją ekspertem w tej dziedzinie.


ARTUR SKIBAPREZES ANTAL

2017-04-23T15:32:43+00:00

ARTUR SKIBAPREZES ANTAL

  • Share post